Posts in Category: travel

Nástupiště devět a tři čtvrtě / Platform Nine and Three-Quarters

https://atomicbee.cz

Léto / Summer

https://atomicbee.cz

Výhled / View

https://atomicbee.cz

Dráty / Wires

https://atomicbee.cz

Zbožné přání / Wishful thinking

https://atomicbee.cz

Country roads, take me home…

Cesta / Path

https://atomicbee.cz

Řeka / River

https://atomicbee.cz

Aura / Aura

https://atomicbee.cz

Elektrické sloupy / Electric poles

https://atomicbee.cz

Pole / Fields

https://atomicbee.cz

Sama / Alone

https://atomicbee.cz

Cyklista / Cyclist

https://atomicbee.cz

Kaple sv. Maří Magdalény / Chapel of St. Mary Magdalene

https://atomicbee.cz

Česko ve třech slovech / Czech Republic in three words

https://atomicbee.cz

( Řepka, sucho, atom / Rape, dry, atom )

Zůstat v teple / Keep warm

https://atomicbee.cz

Ocelové město / Steel city

https://atomicbee.cz

Cizinec / Stranger

https://atomicbee.cz

Ticho / Silence

https://atomicbee.cz

Beskydské smrky / Beskydy spruces

https://atomicbee.cz

Rozmanitost / Diversity

https://atomicbee.cz

Podzimní slunce / Autumn sun

https://atomicbee.cz

Podzim / Autumn

https://atomicbee.cz

Východ / Exit

https://atomicbee.cz

9.684 μSv: not great. not terrible…

https://atomicbee.cz

Znova sláma / Straw again

https://atomicbee.cz

Víc slámy! / More straw!

https://atomicbee.cz

Balíky slámy / Straw bales

https://atomicbee.cz

Opuštět Brno / Leaving Brno

https://atomicbee.cz

Odjezd / Departure

https://atomicbee.cz